?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 兰溪人才|—兰溪市丰源原水有限责Q公司人才引进的公?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--top--> ?!--logo?-> <div class="logo"> <div class="logo_logo" style="padding-top:0px;"><a href="#"><img src="/img/logo_1.jpg" /></a></div> <div class="logo_img"><a href="#"><a href="http://www.jqrexk.live/ent/login.aspx"><img src="../uploadPic/other/201603110903248835.jpg" /></a><a href="http://www.jqrexk.live"><img src="../uploadPic/other/201603110903446049.jpg" /></a> </a></div> </div> <div class="clear"></div> <!--nav--> <div class="nav_black"> <div class="nav_left"></div> <ul class="nav_bg"> <li><a href="/default.aspx">首页</a></li> <li><a href="/per/query.aspx">求职中心</a></li> <li><a href="/webs/query.aspx">招聘中心</a></li> <li><a href="/webs/newsList.aspx?t=qyhy">政策宣传</a></li> <li><a href="/webs/newsList.aspx?t=rsdl">Z代理</a></li> <li><a href="/webs/newsList.aspx?t=dygl">党员理</a></li> <li><a href="/webs/newsList.aspx?t=service">服务指南</a></li> <li><a href="/webs/newsList.aspx?t=zcps">职称评审</a></li> <!--新增--> <li><a href="/hdzx.aspx" >调查征集</a></li> <li><a href="/webs/newsList.aspx?t=aboutus">关于我们</a></li> <li ><a href="/webmap.aspx">|站地图</a></li> </ul> <div class="nav_right"></div> </div> <!-- header file --> <div class="clear"></div> <!--快捷操作 搜烦--> <div class="content"> <div class="position"> <p><a href="../default.aspx">首页</a>?a>|站公告</a>》兰溪市丰源原水有限责Q公司人才引进的公?/p> </div> <div class="news_content"> <p class="news_conrent_title">兰溪市丰源原水有限责d思h才引q的公告</p> <p class="news_conrent_title2"><i>信息来自Q?/i><em>兰溪人才|?/em><i>发布旉: </i><em>2019q?6?3?/em><i>有效期至Q?/i><em>2019q?7?3?/em></p> <div class="news_content_cont"> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">兰溪市丰源原水有限责d司是兰溪市水务局直属的国有企业,l营范围Q水资源开发、利用、保护,水务基础设施目的投资和Q河道砂矛_采、销售,水资源咨询。因工作需要,急需面向C会引进人才</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">名,具体如下Q?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">一、招聘职?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">公司计划招聘财务专业人员</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">名、设计专业h?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">名。(详见附g</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">二、招聘条?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">늺守法Q品行端正,诚实守信Q爱岗敬业,团结合作Q有良好的职业道德和C会道dQ?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">W合《兰溪市丰源原水有限责Q公司人才引进计划表》所列条Ӟ</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">3.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">有下列情形之一的不受理应聘Q?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q受q刑事处|的Q?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q涉嫌违U违法正在接受有关的专门机关审查未得出l论的;</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">3</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q有其他不适宜聘用情Ş的?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">三、报?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">报名方式</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q网上报名,需相x料电子版或扫描g在报名截止时间前发送至指定邮箱Qƈ及时电话认。报名时间以收到电子邮g旉为准Q超q报名截止时间的不再受理?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q现场报名,相关材料在报名时递送?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">报名旉</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2019</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt"> 6</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">?3日,现场报名每天上午</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">8</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">30-11</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">30</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q下?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2:00-5:30</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q节假日除外Q;|上报名不受作息旉限制。报名截止时间ؓ</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2019</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt"> 6</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">?1日下?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">5</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">30</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt"> </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt"> </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">3.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">报名地点及联pd询方?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">现场报名地点Q兰溪市水务局三楼Q体育场?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">69</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">P</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">报名咨询联系LQ?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">15869282051</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">|上报名电子邮箱Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1187409224@QQ.com</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">4.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">报名要求</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">应聘人员需填写《兰溪市丰源原水有限责Q公司人才引进报名表》(详见附g</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q,q提供以下材料:</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Qn份证、户口本、学历证书等相关材料原g及复Cg</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q现L曾Q职位的Q职文件复CgQ?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">3</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q专业技术资D书,职(执)业资D书等岗位要求的相兌书原件及复印Ӟ</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">4</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q能体现业务成果、业务水q的证明材料、各c获奖或荣誉证书Q?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">5</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q招聘岗位所要求的其他相兌明材料;</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">6</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q一寸免冠彩色近?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">张?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">要求提供原g但无法提供的Q需加盖单位公章或证明章。以电子邮g形式报名的h员,可先提供复印件或扫描Ӟ在面试前</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">天提交原件审核。报名资料除原g外概不退回?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">参考h员不受开考比例限制?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">L和年龄截止时间至公告之日</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">四、资格审?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Ҏ招聘条g对应聘h员进行资格初审。资格初审通过后方可进入招聘下一ȝ序?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">五、面?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">l确认符合条件的考生q入面试Q面试成l满分ؓ</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">100</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">分,面试成W讑֐格分Q低?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">60</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">分者不予以录用。按面试成W从高分到低分定入围体检人员。面试成l相同的q行加试Q加试的内容和方式另行通知?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">六、体和考察</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">体检标准参照国家公务员的体检标准执行Q按面试成W从高分到低分</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">的比例进行体Q放弃体或体不合格的Q从该职位面试成l高分到低分依次予以递补Q?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">体检l束后,l织相关人员对体合格人员q行考察Q考察不合格的按面试从高分C分依ơ递补。如无合适h选,该职位可I缺?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">七、公C和聘Q</span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1. </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">拟聘用h选,l考察后进行公C。公C期Z天。拟聘用人选在公示期无反映Q或有反映但不媄响聘用的Q经招聘工作l研I同意后Q报市国资办和h力社保局备案后予以聘用(试用?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">3</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">个月Q?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">聘用人员到达退休年龄不再签订劳动合同,因社保缴费不I不能办理退休手l的Q后l社保缴费由本h负责?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">3.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">半年内,聘用人员因故解除力_合同的,按成l排名依ơ递补?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">4.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">该公告由招聘工作l负责解释?/span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">附gQ?/span></p> <p><a href="/UploadPic/201900130900591905.doc"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">1.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">?/span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2019</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">q兰溪市丰源原水有限责Q公司人才引进计划表?/span></a></p> <p><a href="/UploadPic/201901130901197218.doc"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">2.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">人才引进报名?/span></a></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt"> </span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">                             兰溪市丰源原水有限责d?/span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:仿宋; font-size:15pt">                                   2019.06.13</span></p> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--底部--> ?div class="foot"> <div class="content"> <p>电话Q?579-88892920Q招聘求职)  0579-88892511Q户c)  0579-88892820(档案)  0579-88882902Q办公室Q?/p> <p>Copyright@2014 兰溪人才|? 兰溪市考务培训中心d 传真 0579-88886450 电子邮箱Qlxrcsc@qq.com</p> <p>ICP备案Q浙ICP?9002004? <a href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=33078102100013" style="color:White;margin: 0 3px;" target="_blank"><img src="../img/ga.png" style="height:20px;position: relative; top: 3px;" />公|安备:33078102100013?/a> |站标识码:3307810037</p> <p>未经同意不得转蝲本站M信息</p> <p><table align="center"><tr><td><script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/12/192/1438/41356090/CA121921438413560900002.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></td> <td><script id="_jiucuo_" sitecode='3307810037' src='http://pucha.kaipuyun.cn/exposure/jiucuo.js'></script></td> </tr></table></p> </div> </div><!-- foot file --> <a href="http://www.jqrexk.live/"><span class="STYLE1">22ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>